european elections 2004 LUXEMBOURG
PARTY+/-TOTAL
Chreschtlech Sozial Vollekspartei13
Letzeburger Sozialistesch Aarbechterpartei-11
Demokratesch Partei Letzeburg01
Dei Greng01
Kommunistesch Partei vu Letzebuerg00
Dei Lenk - La Gauche00
Aktiounskomitee fir Democratie and
Rentengerechtegkeet - Comite D'action pour la Democratie et des Justes Pensions00
EUROPEAN ELECTIONS
MAIN INDEX